وبلاگ

فیلتر
تصویر برای پست وبلاگ The best neighborhood in Istanbul to buy a house

بهترین محله استانبول برای خرید خانه

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

استانبول پایتخت فرهنگی و سیاسی کشور ترکیه است که در دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد و برای بسیاری از گردشگران و سرمایه گذاران جذاب است. بسیاری از ایرانیانی ک قصد خرید ملک در ترکیه دارند، استانبول را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب می کنند. این شهر دارای 39 منطقه است که 14 منطقه آن در قاره آسیا و 25 منطقه آن در قاره اروپا قرار دارد.

تصویر برای پست وبلاگ How To Retire In Turkey

How To Retire In Turkey

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

Retirement is the dessert of many years of human life. You spend your time and energy so you can see its result when you retire. These years of retirement are very important, which is why some people choose to retire in Turkey.

تصویر برای پست وبلاگ Best Opportunities For Property Investment In Turkey

Best Opportunities For Property Investment In Turkey

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

2021 was just the perfect year for property investment in Turkey! Many believe that property investment in Turkey and Istanbul in 2022 is also an opportunity that might never happen again! So, if you have ever thought of investing in properties in Turkey, It’s time to take action.

تصویر برای پست وبلاگ Everything About Living in Antalya

Everything About Living in Antalya

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

Antalya is Turkey’s fifth most populated city and the capital city of Antalya province. The city borders Taurus mountain from the southwest and is the largest city along the Mediterranean coastline. Antalya itself has an almost one million population.

تصویر برای پست وبلاگ Tolerance and Cultural Diversity in Turkey

Tolerance and Cultural Diversity in Turkey

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

In this article, the writer aims to explore tolerance and cultural diversity in Turkey from the past to now and brings a complete overview of Turkish society and policy about carrying the issue.

تصویر برای پست وبلاگ What is expertise?

اکسپرتیز چیست؟

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

اکسپرتیز، گزارشی مبنی بر ارزش حقیقی املاک در ترکیه می باشد که دریافت آن برای اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری در املاک این کشور را دارند، الزامی خواهد بود. با دریافت این گزارش و خریداری ملک مطابق با ارزش حقیقی آن، می توانید به راحتی شهروندی و اقامت دائمی ترکیه را دریافت نمایید.

back to top
فیلتر