فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • حمام: 3
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 14
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2 3 4
M² 37 - 365 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 2 3 4
حمام حمام 1 2 3 4
M² 67 - 290 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 1 2 3
M² 95-220 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 7+2
حمام حمام 1 2 3
M² 175-550 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 155-644 M²
فرصت طلایی سرمایه گذاری در نشانتاشی استانبول
نیشانتاشی، استانبول
₺15.122.501,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
اتاق خواب اتاق خواب 3+1 4+1 5 5+2
حمام حمام 1 2 3
M² 264-476 M²
ویلاهای مدرن نزدیک دریا در کومبورگاز استانبول
کمبورگاز ، استانبول
₺22.888.214,00
اتاق خواب اتاق خواب 6+2
حمام حمام 1 2 3
M² 670 M²
آپارتمان های خانوادگی برای فروش در استانبول
بیلیکوزو ، استانبول
₺1.545.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 79-369 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2,5+1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 260-295 M²
back to top
فیلتر