فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • اتاق خواب: 8+1
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 2
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
اتاق خواب اتاق خواب 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+2 10+1
حمام حمام 1 2 3 4 5
M² 641-2640 M²
back to top
فیلتر