فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • اتاق خواب: 1 + 1
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 21
فیلتر
حمام حمام 1 2
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
M² 58 - 176 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 55-162 M²
واحدهای مسکونی و تجاری لوکس در اسنیورت - باهچه شهیر استانبول
اسنیورت - باهچه شهیر، استانبول
₺5.323.500,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 144-166 M²
فرصت طلایی سرمایه گذاری در نشانتاشی استانبول
نیشانتاشی، استانبول
₺15.122.501,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 48 - 115 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 67-146 M²
آپارتمان های مدرن در ایوپ استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺1.409.560,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50-147 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 86-175 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 81-169 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3 + 1
حمام حمام 1 2
M² 60-140 M²
آپارتمان های خانوادگی برای فروش در استانبول
بیلیکوزو ، استانبول
₺1.545.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 79-369 M²
آپارتمان ها با دید منظره دریا در کادیکوی
کادیکوئی ، استانبول
₺2.450.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 62-211 M²
back to top
فیلتر