فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • طبقات: 0
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 9
فیلتر
آپارتمانهای زیبا و لوکس در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺13.148.789,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 3 4 5
حمام حمام 1 2
M² 150 - 347 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در ایوب سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺5.790.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 80 -220 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در اسنیورت استانبول
اسنیورت، استانبول
₺1.860.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 68 -136 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 3.5+1 4+1 4.5+1 5+1
حمام حمام 1 2
M² 134 - 268 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 78.68 - 246.36 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 88 M2 - 375 M2 M²
back to top
فیلتر