فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • طبقات: 12
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 5
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 140 1+1 2+1
حمام حمام 1 2+1
M² 52-152 M²
پروژه مسکونی در بیلیکدوزوی استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺3.951.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 59 M2 - 191M2 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 105-321 M²
back to top
فیلتر