فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 2
فیلتر
املاک تجاری در بیوکچکمجه استانبول
Büyükçekmece, İstanbul
₺12.890.265,00
حمام حمام -
M² 497 M²
اتاق خواب اتاق خواب -
back to top
فیلتر