فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • M²: 52-152 M²
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 1
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 140 1+1 2+1
حمام حمام 1 2+1
M² 52-152 M²
back to top
فیلتر