فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 10
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 86-175 M²
آپارتمان‌های لوکس در بیوک چکمجه
بویوکچکمچه، استانبول
₺3.091.743,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1
M² 145 - 280 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2 + 1 3+1 3+2 4+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 146-325 M²
املاک تجاری در بیوکچکمجه استانبول
بویوکچکمچه، استانبول
₺12.890.265,00
حمام حمام -
M² 497 M²
اتاق خواب اتاق خواب -
مغازه تجاری برای فروش در بیوکچکمجه
بویوکچکمچه، استانبول
₺13.568.700,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام -
M² 453 M²
اتاق خواب اتاق خواب 3+1 4+1 5 5+2
حمام حمام 1 2 3
M² 264-476 M²
back to top
فیلتر