فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 4
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 86-175 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در ایوب سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺5.790.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 80 -220 M²
مغازه تجاری در مرکز ایوپ سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺8.978.898,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام -
M² 370 M²
آپارتمان های مدرن در ایوپ استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺1.409.560,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50-147 M²
back to top
فیلتر