فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 13
فیلتر
آپارتمانهای زیبا و لوکس در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺13.148.789,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 3 4 5
حمام حمام 1 2
M² 150 - 347 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 3.5+1 4+1 4.5+1 5+1
حمام حمام 1 2
M² 134 - 268 M²
مجموعه آپارتمان زیبا در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺4.200.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+2 6+2
حمام حمام 1 2
M² 120 - 300 M²
پروژه مسکونی در بیلیکدوزوی استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺3.951.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 59 M2 - 191M2 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 1 2 3
M² 95-220 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 7+2
حمام حمام 1 2 3
M² 175-550 M²
آپارتمان های خانوادگی برای فروش در استانبول
بیلیکوزو ، استانبول
₺1.545.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 79-369 M²
back to top
فیلتر