فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 49
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 48 - 115 M²
اتاق خواب اتاق خواب 3+1
حمام حمام 1 2
M² 196-392 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 61-101 M²
خرید ملک دست دوم در کادیکوی استانبول
کادیکوی، استانبول
₺2.300.000,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام 1 2
M² 140 M²
فرصت طلایی سرمایه گذاری در نشانتاشی استانبول
نیشانتاشی، استانبول
₺15.122.501,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 155-644 M²
آپارتمان های مدرن در سنجاک تپه استانبول
سانکاکتپه ، استانبول
₺2.244.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 + 1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 114-214 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 7+2
حمام حمام 1 2 3
M² 175-550 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 1 2 3
M² 95-220 M²
واحدهای مسکونی و تجاری لوکس در اسنیورت - باهچه شهیر استانبول
اسنیورت - باهچه شهیر، استانبول
₺5.323.500,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 144-166 M²
back to top
فیلتر