فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 5790000 TRY
حداکثر: 8978898 TRY

جوبسلتان

12
مجموع:
/ 2
فیلتر
خرید آپارتمانهای زیبا در ایوب سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺5.790.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 80 -220 M²
مغازه تجاری در مرکز ایوپ سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺8.978.898,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام -
M² 370 M²
back to top
فیلتر