فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 92
فیلتر
مغازه تجاری برای فروش در بیوکچکمجه
بویوکچکمچه، استانبول
₺13.568.700,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام -
M² 453 M²
مجموعه آپارتمان زیبا در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺4.200.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+2 6+2
حمام حمام 1 2
M² 120 - 300 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در اسنیورت استانبول
اسنیورت، استانبول
₺1.860.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 68 -136 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در ایوب سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺5.790.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 80 -220 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2,5+1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 260-295 M²
واحدهای مسکونی و تجاری لوکس در اسنیورت - باهچه شهیر استانبول
اسنیورت - باهچه شهیر، استانبول
₺5.323.500,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 144-166 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
آپارتمان‌های زیبا در اسکودار استانبول
اوسکودار، استانبول
₺8.661.307,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 101-203 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 2
M² 90 - 210 M²
املاک تجاری در بیوکچکمجه استانبول
بویوکچکمچه، استانبول
₺12.890.265,00
حمام حمام -
M² 497 M²
اتاق خواب اتاق خواب -
مغازه تجاری در مرکز ایوپ سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺8.978.898,00
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام -
M² 370 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 2 3 4
حمام حمام 1 2 3 4
M² 67 - 290 M²
آپارتمانهای زیبا و لوکس در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺13.148.789,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 3 4 5
حمام حمام 1 2
M² 150 - 347 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 56-91 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 55-162 M²
آپارتمان های مدرن در ایوپ استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺1.409.560,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50-147 M²
back to top
فیلتر