فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 2080000 TRY
حداکثر: 7175315 TRY

کاگیتان

6
مجموع:
/ 3
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 55-162 M²
اتاق خواب اتاق خواب 140 1+1 2+1
حمام حمام 1 2+1
M² 52-152 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 56-91 M²
back to top
فیلتر