فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 6000000 TRY

اسنیورت

12
مجموع:
/ 10
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 2 3 4
حمام حمام 1 2 3 4
M² 67 - 290 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در اسنیورت استانبول
اسنیورت، استانبول
₺1.860.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 68 -136 M²
فروش دفتر در اسنیورت استانبول
اسنیورت، استانبول
₺966.784,00
اتاق خواب اتاق خواب 1+1
حمام حمام 1
M² 75 M²
واحدهای مسکونی و تجاری لوکس در اسنیورت - باهچه شهیر استانبول
اسنیورت - باهچه شهیر، استانبول
₺5.323.500,00
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1 2
M² 144-166 M²
back to top
فیلتر