فیلتر بر اساس ویژگی

  • طبقات:
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
محدوده قیمت
حداقل: 1896020 TRY
حداکثر: 2244000 TRY

سانکاکتپه

6
مجموع:
/ 2
فیلتر
آپارتمان های مدرن در سنجاک تپه استانبول
سانکاکتپه ، استانبول
₺2.244.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 + 1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 114-214 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3 + 1
حمام حمام 1 2
M² 60-140 M²
back to top
فیلتر