فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 2050000 TRY
حداکثر: 4529000 TRY

پندیک

12
مجموع:
/ 5
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2 3 4
M² 37 - 365 M²
مجموعه آپارتمان در پندیک استانبول
پندیک، استانبول
₺4.529.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 95 - 196 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 66 - 182 M²
back to top
فیلتر