فیلتر بر اساس ویژگی

  • طبقات:
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
امنیت
محدوده قیمت
حداقل: 0 TRY
حداکثر: 0 TRY

قبرس شمالی

6
مجموع:
/ 20
فیلتر
املاک چهار فصل | Kalecik | قبرس شمالی
Kalecik، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
M² 53 - 80 M²
کاخ بزرگ | اسکله | قبرس شمالی
ایسکله، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1
M² 119 - 627 M²
باغ های هاله | فاماگوستا | قبرس شمالی
ماگوسا، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1
حمام حمام 1
M² 47 - 87 M²
باغ ساکاریا | فاماگوستا | قبرس شمالی
فاماگوستا، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب - 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1
M² 44 - 156 M²
واحه شهری | فاماگوستا | قبرس شمالی
فاماگوستا، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 2 3
میلاگرو ویلا و رزیدنس | ایسکله | قبرس شمالی
ایسکله، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1
حمام حمام - -
M² 70 - 126 M²
back to top
فیلتر