فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 2099000 TRY
حداکثر: 5348280 TRY

عقاب

24
مجموع:
/ 4
فیلتر
حمام حمام 1 2
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
M² 58 - 176 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 72.65 - 167.94 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 2
M² 90 - 210 M²
back to top
فیلتر