کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
امنیت
محدوده قیمت
حداقل: 0 TRY
حداکثر: 0 TRY

ویلا برای فروش در قبرس

0
مجموع:
/ 9
فیلتر
کاخ بزرگ | اسکله | قبرس شمالی
ایسکله، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1
M² 119 - 627 M²
میلاگرو ویلا و رزیدنس | ایسکله | قبرس شمالی
ایسکله، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1
حمام حمام - -
M² 70 - 126 M²
K - مجمع الجزایر ویلا | تاتلیسو | قبرس شمالی
تاتلیسو، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 2 3 4 5 8
M² 108 - 500 M²
ویلاهای ارسلان | آلسانجاک | قبرس شمالی
آلسانجاک، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 3+1 4+1
ویلاهای ای اس | Esentepe | قبرس شمالی
Esentepe، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
M² 548 M²
ویلاهای امره | بسفر جدید | قبرس شمالی
بسفر جدید، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 3+1 4+1
ویلاهای امره | توزلا | قبرس شمالی
توزلا، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
ویلاهای کاتالوکس | کاتالکوی | قبرس شمالی
کاتالکوی، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 4+1 5+1
M² 377 - 604 M²
آپارتمان و ویلا Via Mare | Esentepe | قبرس شمالی
Esentepe، قبرس شمالی
برای قیمت تماس بگیرید
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1+1 2+1 3+1 4+1
M² 42 - 347 M²
back to top
فیلتر