فیلتر بر اساس ویژگی

  • پارکینگ:
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
24/7 امنیت
محدوده قیمت
حداقل: 3215000 TRY
حداکثر: 3215000 TRY

Maltepe

6
مجموع:
/ 1
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 88 M2 - 375 M2 M²
back to top
فیلتر