محصولات برچسب گذاری شده با "مناسب برای شهروندی"

0
مجموع:
/ 11
فیلتر
مجموعه آپارتمان زیبا در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺4.200.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+2 6+2
حمام حمام 1 2
M² 120 - 300 M²
آپارتمانهای زیبا و لوکس در بیلیک دوزو استانبول
بیلیکدوزو، استانبول
₺13.148.789,00
اتاق خواب اتاق خواب 2 3 4 5
حمام حمام 1 2
M² 150 - 347 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در ایوب سلطان استانبول
ایوبسلطان، استانبول
₺5.790.000,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+2
حمام حمام 1 2
M² 80 -220 M²
آپارتمان‌های زیبا در اسکودار استانبول
اوسکودار، استانبول
₺8.661.307,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 101-203 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 3.5+1 4+1 4.5+1 5+1
حمام حمام 1 2
M² 134 - 268 M²
خرید آپارتمانهای زیبا در اسکودار استانبول
اوسکودار، استانبول
₺5.095.549,00
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 70 - 253 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 66 - 182 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 78.68 - 246.36 M²
back to top
فیلتر