وبلاگ

فیلتر
تصویر برای پست وبلاگ What are the most famous historical cities in Turkey?

پرآوازه ترین شهرهای تاریخی ترکیه کدامند؟

1402 آبان 17, چهارشنبه نظرات (0)

ترکیه همواره مقصدی محبوب برای گردشگری به شمار می رود. اما امروزه افراد بسیاری این سرزمین را برای زندگی نیز برگزیده اند. ترکیه به عنوان شاهد برخی از بزرگترین لحظات تاریخ، بقایای بسیاری از این رویدادها را در خود جای داده است. این سرزمین خاستگاه اسکندر مقدونی و امپراتوری عثمانی می باشد.

تصویر برای پست وبلاگ 2024 Public Holidays in Turkey: A Guide to National Celebrations

2024 Public Holidays in Turkey: A Guide to National Celebrations

1402 آبان 16, سه‌شنبه نظرات (0)

Turkey, with its rich history and diverse cultural influences, has a variety of public holidays throughout the year. These holidays, which are recognized nationwide, give a glimpse into the nation's traditions, history, and values. Here's a list of the public holidays in Turkey for the year 2024:

تصویر برای پست وبلاگ The importance of the translator’s presence in Turkish transactions

The importance of the translator’s presence in Turkish transactions

1401 بهمن 18, سه‌شنبه نظرات (0)

Today, Turkey has become one of the countries with a high rate of buying and selling in the field of real estate. The city of Istanbul in Turkey has the highest amount of real estate transactions, because it has excellent welfare, educational and medical facilities. Therefore, the presence of a translator in Turkish transactions is very important.

back to top
فیلتر